ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα αιμοδυναμικού ελέγχου, καρδιακής σινεαγγειογραφίας και ηλεκτροφυσιολογίας.

Tο επιτελείο στελεχώνουν άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που εγγυάται τη σωστή εκτέλεση κάθε διαγνωστικής εξέτασης και επεμβατικής παρέμβασης που αφορά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. 

Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο διενεργούνται διαγνωστικές και επεμβατικές εξετάσεις της σύγχρονης καρδιολογίας, όπως στεφανιογραφίες και αγγειοπλαστικές στεφανιαίων και περιφερικών αγγείων (με την τοποθέτηση stents).