ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών περιλαμβάνει συνολικά, τα τμήματα:

 • Τμήμα κλασικής ψηφιακής ακτινολογίας
 • Τμήμα αξονικού τομογράφου
 • Τμήμα μαγνητικού τομογράφου
 • Τμήμα ψηφιακής μαστογραφίας
 • Τμήμα μέτρησης οστικής πυκνότητας
 • Τμήμα αγγειογραφίας
 • Τμήμα επεμβατικής και θεραπευτικής ακτινολογίας 

Βασικές εξετάσεις

Διαγνωστικές

 • Ψηφιακή Ακτινοσκόπηση όλων των οργάνων
 • Ψηφιακές απλές ακτινογραφίες όλων των οργάνων
 • Ψηφιακές  μαστογραφίες
 • Αξονικές τομογραφίες όλων των οργάνων του σώματος
 • Εξειδικευμένες αξονικές τομογραφίες όπως ΗRCT πνεύμονος, HRCT λιθοειδών κ.λ.π.
 • Αναίμακτες στεφανιογραφίες  με τελευταίου τόπου αξονικό τομογράφο 128 τομών και  κολονοσκοπήσεις
 • Μαγνητικές τομογραφίες όλων των συστημάτων
 • Διαγνωστικές ψηφιακές αγγειογραφίες και αγγειογραφίες με μαγνητικό και αξονικό τομογράφο

Επεμβατικές - Θεραπευτικές

 • Βιοψίες βλαβών πνεύμονος, ήπατος, κοιλιακών μαζών, οστών, παροχετεύσεις συλλογών, αποστημάτων, σκληροθεραπείες, καυτηριασμοί (ablation)  πρωτοπαθών και δευτεροπαθών νεοπλασματικών εξεργασίων του ήπατος, νεφρών, πνεύμονος και οστών.
 • Kυφοπλαστικές και σπονδυλοπλαστικές σε οστεοπορωτικά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης.
 • Θεραπευτικοί εμβολισμοί νεοπλασμάτων.
 • ΒΙΝΗ ΛΟΥΙΖΑ, Ακτινοφυσικός

Διεύθυνση: Διστόμου 3, Μαρούσι, κτίριο Δ, -3ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6862358.


 • ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ακτινοφυσικός

Διεύθυνση: Διστόμου 3, Μαρούσι, κτίριο Δ, -3ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6862358.


 • ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Ακτινολόγος

Διεύθυνση: Διστόμου 9, Μαρούσι, κτίριο Β, 3ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6862231.