ΕΞΙΤΗΡΙΟ - NOΣΗΛΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο θεράπων ιατρός αποφασίζει, ανάλογα με την κλινική σας κατάσταση, για την ημερομηνία εξόδου σας από την Κλινική. Αρχικά, θα ενημερώσει εσάς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την πιθανή ημέρα εξόδου.

Την ημέρα εξόδου ο θεράπων ιατρός, αφού βεβαιωθεί από την Προϊσταμένη του τμήματος ότι ολοκληρώθηκε η θεραπευτική αγωγή, θα δώσει εντολή για την έκδοση του εξιτηρίου και οδηγίες για τη συνέχιση της θεραπείας στο σπίτι. Το Λογιστήριο Ασθενών θα σας ενημερώσει, στη συνέχεια, πότε τα έγγραφά σας έχουν τακτοποιηθεί, προκειμένου να προσέλθετε για την τακτοποίηση του λογαριασμού σας και την παραλαβή του εξιτηρίου σας. Ο λογαριασμός σας μπορεί να εξοφληθεί με μετρητά, προσωπική επιταγή ημέρας ή οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα.

Σε περίπτωση ύπαρξης ιδιωτικής ασφάλισης, δίνεται η δυνατότητα χρήσης συναλλαγματικής 45 ημερών. Απαραίτητη για την έκδοση συναλλαγματικής, είναι η προσκόμιση των δελτίων ταυτότητας τόσο του ασθενή, όσο και ενός συνοδού.

Σε περίπτωση υποβολής της νοσηλείας σας σε μη συμβεβλημένο ταμείο ή ασφαλιστική εταιρία, υπάλληλος του Ταμείου θα αναλάβει, για διευκόλυνσή σας, να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να σας υποδείξει τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται.


Φεύγοντας από το Νοσοκομείο δεν πρέπει να ξεχάσετε:

• Τα προσωπικά σας αντικείμενα.

• Την απόδειξη της αποκλειστικής νοσοκόμας (αν χρησιμοποιήσατε) επικυρωμένη από την Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, καθώς και το ιατρικό σημείωμα για την αναγκαιότητα της αποκλειστικής από τον θεράποντα ιατρό σας.

• Όλα τα έγγραφα και το εξιτήριό που σας παρέδωσε το Ταμείο Ασθενών κατά την τακτοποίηση του λογαριασμού σας.

• Τέλος είναι απαραίτητο φεύγοντας, να παραλάβετε το βιβλιάριο ασθενείας.

Τα νοσήλια εξοφλούνται (08:00 – 17:00) στο Ταμείο Ασθενών την ημέρα της εξόδου σας.

Αν η αναχώρησή σας από την Κλινική πραγματοποιηθεί Κυριακή ή εθνική αργία, η εξόφληση του λογαριασμού σας, θα πρέπει να τακτοποιηθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Η γνώμη σας για τη φροντίδα που παρέχει η κλινική είναι σημαντική και απαραίτητη για τη συνεχόμενη αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Η ανταπόκρισή σας στο ερωτηματολόγιο που θα σας δοθεί στο θάλαμο είναι ένας άμεσος τρόπος να εκφράσετε τις εντυπώσεις σας για την Κλινική και οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με την εξυπηρέτησή σας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας.


Παραλαβή αποτελεσμάτων – αντίγραφα φακέλου

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου, υποβάλετε αίτημα στο Ιατρικό Αρχείο. Ο ιατρικός σας φάκελος είναι απόρρητος και για την παραλαβή του απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας.

Στην περίπτωση που συγγενής ή συνοδός επιθυμεί να παραλάβει αντίγραφο φακέλου ή εξετάσεων θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση από τον ασθενή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο Τμήμα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6157343, 210 6157342.


Ιατρικό απόρρητο

Πληροφορίες για τη νοσηλεία και την κατάσταση του ασθενή δίνονται μόνο από τον θεράποντα ιατρό και δεν παρέχονται τηλεφωνικώς. Ο ιατρικός φάκελος του ασθενή είναι αυστηρά προσωπικός και φυλάσσεται στο αρχείο της Κλινικής.


Έκτακτη Νοσηλεία

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ιατρικού Κέντρου είναι σε συνεχή ετοιμότητα, 24ωρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, προκειμένου να υποδεχτεί τον ασθενή ή τραυματία που προσέρχεται με έκτακτο, οξύ πρόβλημα υγείας.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ο Εφημερεύων Ιατρός, που συνεπικουρείται από εφημερεύοντες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, πραγματοποιεί την αρχική εκτίμηση του περιστατικού και συντονίζει την περαιτέρω αντιμετώπισή του.

Η σύγχρονο υποδομή, η άρτια οργάνωση, ο εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός και η ειδική εκπαίδευση του ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εκτίμηση, ανάνηψη και σταθεροποίηση ασθενών – τραυματιών που αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα υγείας.

Το σύνολο του επίλεκτου επιτελείου του Ιατρικού Κέντρου, που αποτελείται από κορυφαίους στην ειδικότητά τους επιστήμονες, είναι άμεσα διαθέσιμο προκειμένου να προχωρήσει, στη συνέχεια, στην εξειδικευμένη αντιμετώπιση του περιστατικού.

Στην περίπτωση έκτακτης νοσηλείας οι οικείοι σας θα πρέπει να προσκομίσουν, εντός 24 ωρών, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους υποδείξει το Γραφείο Κίνησης - Υποδοχής Ασθενών.