ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

Το τμήμα Επειγόντων  Περιστατικών του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Υπηρεσία E.M.S.

Η Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, Emergency Medical Services (E.M.S.), παρέχεται, από στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, από το 1996. Η υπηρεσία E.M.S. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, και αποτελεί τη μοναδική πιστοποιημένη υπηρεσία ασθενοφόρων στην Ελλάδα. Διαθέτει υπερσύγχρονα ασθενοφόρα, εξοπλισμένα με τον τελειότερο εξοπλισμό επείγουσας και εντατικής θεραπείας.

Τα οχήματα αυτά επανδρώνονται από συνοδούς ιατρούς, εξειδικευμένους σε επείγοντα περιστατικά, και άρτια εκπαιδευμένα πληρώματα, ικανά να αντιμετωπίσουν και το πλέον δύσκολο περιστατικό. Επιπλέον, η υπηρεσία E.M.S διαθέτει Σύστημα Τηλεϊατρικής, προκειμένου να εξασφαλίζει την βελτιστοποίηση της φροντίδας των περιστατικών της.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρει το EMS είναι:

•  Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, στον τόπο του συμβάντος, και παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, καθ’ οδόν προς τα νοσοκομεία του Ομίλου.

•  Επείγουσα μεταφορά ασθενών από διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα, ανά την Ελλάδα, σε νοσοκομεία του Ομίλου.

•  Απλή μεταφορά ασθενών από την κατοικία τους ή από διάφορα νοσηλευτικά ιδρύματα, ανά την Ελλάδα, σε νοσοκομεία του Ομίλου ή αντίστροφα. Μεταφορά ασθενών από το αεροδρόμιο σε νοσοκομεία του Ομίλου  ή αντίστροφα.

•  Κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων, με ασθενοφόρο εξειδικευμένης φροντίδας ή κινητή μονάδα.

•  Παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας και ανθρωπιστικής βοήθειας όπου χρειαστεί.

Τηλέφωνo Επικοινωνίας: 210 6198100

Emergency Medical Services (E.M.S.), τηλ.: 1012