ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διστόμου 5-7, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 25
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 61 98 100-120
Fax: 210 61 98 555