Παθολογική και Αιματολογική Ογκολογία

Παθολογική και Αιματολογική Ογκολογία

 

Διακεκριμένοι Επιστήμονες με εκπαίδευση και καριέρα σε κορυφαία Πανεπιστήμια και Νοσοκομεία της Ευρώπης και Αμερικής, εφαρμόζουν τα νεώτερα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα όπως, ενδεικτικά:

Παθολογική Ογκολογία

 • Συνδυαστική Χημειοθεραπεία για συμπαγείς όγκους
 • Νέα φάρμακα χορηγούμενα στο πλαίσιo διεθνών κλινικών μελετών
 • Εφαρμογή θεραπειών 2ης γραμμής
 • Συνδυασμός χημειοθεραπείας & ακτινοθεραπείας
 • Καινοτόμες θεραπείες στον πνεύμονα, το πάγκρεας, το μαστό και τον προστάτη κ.λ.π.
 • Ανοσοθεραπεία πνεύμονα & ουροποιητικού
 • Θεραπεία σαρκωμάτων μαλακών μορίων

Αιματολογική Ογκολογία

 • Αντιμετώπιση όλων των αιματολογικών κακοήθων νοσημάτων
 • Νέα φάρμακα χορηγούμενα στο πλαίσιo διεθνών κλινικών μελετών
 • Αντιμετώπιση συνδρόμου TTP/ HUS με μηχάνημα πλασμαφαίρεσης COBE/ SPECTRA
 • Οστεομυελικές βιοψίες
 • Αυτόλογες μεταμοσχεύσεις από περιφερικά, προγονικά κύτταρα

Γενετική

 • Κλινική γενετική συμβουλευτική για τον κληρονομούμενο καρκίνο
 • Στοχευμένες γονιδιακές & βιολογικές θεραπείες
 • Ανοσοφαινότυπος & καρυότυπος μυελού
 • Μοριακή ανάλυση FISH