ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επαγγελματικό Check-up Εργαζομένων

Η Ιατρική της Εργασίας ασχολείται με τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκληθούν στους εργαζόμενους στο χώρο εργασίας τους κατά την κατεργασία, χρήση, μεταχείριση, παραγωγή υλικών ή ουσιών. Η βλαπτική επίδραση στην υγεία των εργαζομένων μπορεί να συνδέεται ή να οφείλεται στην έκλυση τοξικών αερίων, αναθυμιάσεων, καπνών κ.λπ. ή σε άλλους παράγοντες.

Σκοπός της Ιατρικής της Εργασίας είναι:

 • Η πρόληψη παθήσεων που προκαλούνται, σχετίζονται ή επηρεάζουν την εκτέλεση της εργασίας.
 • Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
 • Η παροχή Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις εκτάκτων ή βαρέων περιστατικών, νόσων και ατυχημάτων.

Το Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών στην εικοσαετή επιτυχή πορεία του συνεργάζεται με πλήθος εταιριών, εξυπηρετώντας με ευθύνη και αποτελεσματικότητα χιλιάδες εργαζόμενους.

Πιστοποιημένο κατά ISO-9001:2008, στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής, το Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας εφαρμόζει τις τελειότερες μεθόδους διάγνωσης.

Προγράμματα Επαγγελματικού Check-Up

1. Βασικό Επαγγελματικό Check-Up

 • Ήδη υπηρετούντος προσωπικού
 • Υποψηφίων για ανάληψη 1ης εργασίας
 • Υποψηφίων για ανάληψη 1ης εργασίας άνω των 35 ετών
 • Υποψηφίων για ανάληψη 1ης εργασίας κάτω των 35 ετών

​2. ​​Ειδικό Επαγγελματικό Check-Up (αφορά επαγγέλματα, εργασίες με ειδικές απαιτήσεις)

 • Μικρής – Μέτριας επικινδυνότητας επαγγελμάτων
 • Μεγάλης επικινδυνότητας επαγγελμάτων
 • Επαγγελμάτων με ειδικές απαιτήσεις
 • Εργαζομένων που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις και λαμβάνουν μόνιμα ή περιοδικά κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Το Ειδικό Επαγγελματικό Check-Up περιλαμβάνει τις εξετάσεις του Βασικού Επαγγελματικού Check-Up, πλέον τυχόν διευκρινιστικές εξετάσεις λόγω θετικών ευρημάτων στις βασικές εξετάσεις και τυχόν ειδικές εξετάσεις που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες και επαγγέλματα.

Με την  πραγματοποίηση του Επαγγελματικού Προληπτικού Ελέγχου επιδιώκεται η έγκαιρη προστασία της υγείας των εργαζομένων από:

 • Επαγγελματικές νόσους
 • Κοινές νόσους γενικά
 • Νόσους  που είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς την εκτελούμενη εργασία (διαβήτης, λιποθυμίες, ίλιγγος κ.λπ.)
 • Νόσους που είναι δυνατόν να επηρεασθούν δυσμενώς από την εκτελούμενη εργασία (καρδιόπαθειες κ.λπ.)

Ουσιαστικό πλεονέκτημα του Τμήματος Ιατρικής της Εργασίας αποτελεί η μοναδική, πανελλαδικά, αδειοδοτημένη και πιστοποιημένη ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑπου διαθέτει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών. Στην ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί το σύνολο των εξετάσεων προληπτικού ελέγχου, χωρίς να μετακινούνται οι εργαζόμενοι από το χώρο της εργασίας τους και να χάνονται πολύτιμες εργατοώρες. Η ειδική αυτή μονάδα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εξειδικευμένες εξετάσεις, που σχετίζονται με την ικανότητα και την αποδοτικότητα εργασίας όπως: μονοξειδιομέτρηση, σωματομετρία, δυναμομέτρηση, αλκοολομέτρηση κ.ά.

Χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους στον τομέα του επαγγελματικού CheckUp, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών εξυπηρετεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων στις εταιρίες: EUROBANK, TITAN, VODAFONE, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ, ΣΤΑΣΥ (ΑΜΕΛ), WIND, ALPHA BANK, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, FRIGOGLASS, SIEMENS, IBM, CARREFOUR, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, KRAFT FOODS, ΒΙΑΝΕΞ, NOVARTIS, ΓΙΟΥΛΑ, ABBOTT, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, FRIESLAND, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, κ.α.