4Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 11 Μαΐου 2018 - Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, μέσω του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική  δέσμευσή του στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθεί και του Συστήματος Εσωτερικών Διαδικασιών και Ελέγχου που εφαρμόζει στο σύνολο των λειτουργιών του, στήριξε με τη συμμετοχή του, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ως η μόνη εταιρεία του κλάδου Υγείας, την «4η  Ημερίδα Θεσσαλονίκης», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΙΑ Greece).

Πέρυ Αποστολοπούλου, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Νικόλαος Καλατζής, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Η ημερίδα με θέμα: «Πρακτικά θέματα Εσωτερικού Ελέγχου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα», πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δημαρχιακού μεγάρου Θεσσαλονίκης και τέλεσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρη και τη θεσμική υποστήριξη του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Την ημερίδα παρακολούθησαν στελέχη από όλη την Ελλάδα που ασχολούνται στους τομείς του Εσωτερικού Ελέγχου, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Την ημερίδα παρακολούθησαν επίσης φοιτητές, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τρεις κύκλους θεματικών συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας, σχετικών με τις Επιτροπές Ελέγχου, μετά και τις αλλαγές στην σύσταση και στον τρόπο λειτουργίας τους με τον Ν. 4449/2017 και τον Εσωτερικό Έλεγχο, τα πρότυπα εφαρμογής του Εσωτερικού Ελέγχου και τέλος, τις προκλήσεις και νέες προοπτικές των μορφών Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα.

Στη θεματική ενότητα που αφορούσε τις Επιτροπές Ελέγχου και τον Εσωτερικό Έλεγχο, ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου, κ. Νικόλαος Καλατζής, παρουσίασε στους συμμετέχοντες την επιλογή της Διοίκησης, να προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου με ανεξάρτητα μέλη που στην πλειοψηφία τους, δεν αποτελούν ταυτόχρονα και μέλη, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα, με θέμα: «Πρακτικά θέματα Εσωτερικού Ελέγχου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα», η οποία διοργανώθηκε από Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΙΑ Greece)

Με τον τρόπο αυτό, αύξησε τον αριθμό των ανεξαρτήτων προσώπων που παρακολουθούν τη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ενισχύοντας τις δομές της Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου.

Τόνισε επίσης ότι, η επιτυχία της αποτελεσματικής λειτουργίας των ελεγκτικών οργάνων μίας επιχείρησης (Επιτροπές Ελέγχου, Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου), πηγάζει πρωτίστως, από την πίστη ή μη, που έχει μια διοίκηση, στον σκοπό και το ρόλο που επιτελούν οι ελεγκτικοί αυτοί μηχανισμοί, ως μέρος ενός ευρύτερου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαδικασιών, που έχει σχεδιαστεί από τις ίδιες τις διοικήσεις.

Η Διοίκηση του Ιατρικού Αθηνών, έχοντας διαχρονικά την πίστη αυτή, παλιά και νέα γενιά, αναγνωρίζει όχι μόνο το έργο των ελεγκτικών της οργάνων αλλά και προσδοκά κάθε στιγμή, την προστιθέμενη αξία τόσο του ελεγκτικού όσο και του συμβουλευτικού τους ρόλου, στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του Ομίλου.

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δήλωσε σχετικά: «Ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης ο Όμιλος του Ιατρικού είναι πάντα αρωγός σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης και προαγωγής της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς θεωρούμε ότι η αξιοπιστία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι βασικός παράγοντας στην ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι. Διαρκής στόχος μας είναι η πλήρης ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών και των ασθενών για το σύνολο των δράσεών μας, που αναδεικνύουν τη σταθερή θέση μας να λειτουργούμε ως ένας υπεύθυνος οργανισμός και εταιρικός πολίτης. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη στρατηγική του, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα εξακολουθεί να εστιάζει στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στις επενδύσεις, αυξάνοντας παράλληλα το οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμά του, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή του να βρίσκεται  «πάντα ένα βήμα μπροστά».


Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:

Σάββας Καραγιάννης, Communications Manager, Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Τηλ.:210 6862521, E-mail: s.karagiannis@iatriko.gr