AΞΟΝΙΚΗ – ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών λειτουργούν 2 πολυτομικοί αξονικοί τομογράφοι 64 και 16 τομών, οι οποίοι εκτελούν εξετάσεις υψηλής διακριτικής ικανότητας με το μικρότερο πάχος τομής σήμερα, 0,6 χιλ., σε ελάχιστο χρόνο λίγων δευτερολέπτων. Τα υπερσύγχρονα μηχανήματα διαθέτουν τελευταίας τεχνολογίας προγράμματα ακτινοπροστασίας μειώνοντας σημαντικά την χορηγούμενη δόση ακτινοβολίας.

Οι αξονικοί τομογράφοι πραγματοποιούν ολόσωμη αξονική αγγειογραφία, αξονική – εικονική κολονοσκόπηση, αξονική εντερογραφία και λειτουργική μελέτη οργάνων. Ο Καρδιολογικός, Πολυτομικός, Αξονικός Τομογράφο SOMATOM Sensation 64 Cardiac, που διαθέτει το Τμήμα, εκτελεί  αναίμακτη αξονική στεφανιογραφία, με ελάχιστη δόση ακτινοβολίας έως και μικρότερη του 1mSv.

Ο SOMATOM είναι, επίσης, ιδανικός για: πνευμονική εμβολή, διερεύνηση έντονου πόνου στο στήθος, διερεύνηση συγγενών καρδιοπαθειών, διερεύνηση βαλβιδοπαθειών, παρακολούθηση ασθενών μετά από By Pass, απαλλάσσοντας τον ασθενή από τη διαδικασία καθετηριασμού για τον έλεγχο των μοσχευμάτων του.

Ο SOMATOM έχει εφαρμογή όχι μόνο για τις καρδιόπαθειες αλλά και για την απεικόνιση, αξιολόγηση και ολοκληρωμένη διάγνωση παθήσεων σε: Αγγεία, Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, Πνεύμονες, Κοιλία. Επίσης, ο υπερσύγχρονος αξονικός τομογράφος δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του εντέρου χωρίς κολονοσκόπηση καθώς, χάρη στην εντυπωσιακή του ευκρίνεια, αποφεύγεται η καταστολή του ασθενούς και η προώθηση του ενδοσκοπίου στο έντερο.

ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η Αναίμακτη Αξονική Σταφανιογραφία είναι μια μη επεμβατική μέθοδος χαμηλού κόστους, που επιτρέπει την αξιολόγηση της εικόνας των στεφανιαίων αρτηριών, γρήγορα, εύκολα και χωρίς να χρειάζεται καθετηριασμός ή νοσηλεία. Η εφαρμογή της Αναίμακτης Στεφανιογραφίας ελαττώνει τον μεγάλο αριθμό καθετηριασμών που γίνονται ετησίως, από τις οποίες μόνον το 30% απαιτεί μετέπειτα θεραπευτικές πράξεις. Έχει αποδειχτεί ότι έχει σημαντική αξιοπιστία στη διάγνωση και τον αποκλεισμό της Στεφανιαίας Νόσου, καθώς και μεγάλη προγνωστική αξία, τόσο στην εμφάνιση καρδιακού επεισοδίου, όσο και στη βαρύτητα αυτού και επομένως στην επιβίωση του ασθενούς.

Τα πλεονεκτήματα της Αξονικής Στεφανιογραφίας: 

Η Αξονική Στεφανιογραφία αποκλείει αξιόπιστα την ύπαρξη σημαντικών στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 95% , με αποτέλεσμα εάν η εξέταση δεν δείξει σημαντικά παθολογικά ευρήματα, ο απεικονιστικός έλεγχος των στεφανιαίων μπορεί να σταματήσει εδώ και με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι “άσκοποι” καθετηριασμοί. Επίσης η Αξονική Στεφανιογραφία μελετά με επιτυχία τη βατότητα των μοσχευμάτων και των stents, διαμέτρου μεγαλύτερης των 3 χιλιοστών.

Έναντι της Κλασικής Στεφανιογραφίας η Αξονική έχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Το αναίμακτο της εξέτασης
 • Την άμεση ανάδειξη και το χαρακτηρισμό της ποιότητας των αθηρωματικών πλακών.
Σε σχέση με τη Μαγνητική υπερτερεί, καθώς η διακριτική ικανότητά της είναι πολλαπλάσια. Επιπλέον, η εξέταση της Μαγνητικής είναι πιο δύσκολη και κυρίως στερείται σταθερότητας στην ποιότητα του αποτελέσματος.
 
Η εκτέλεση της εξέτασης της Αξονικής Στεφανιογραφίας, η δημιουργία των εικόνων και κυρίως η αξιολόγηση των στενώσεων των στεφανιαίων αρτηριών, απαιτούν σημαντική εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλισμό.
 
Ο νέος Πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι εφοδιασμένος με ειδικά καρδιολογικά προγράμματα, τα οποία παρέχουν υψηλή διακριτική ικανότητα και μικρό χρόνο συλλογής των δεδομένων, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα κινητικά παράσιτα.
 

Εγγύηση ασφαλούς διάγνωσης, η μεγάλη μας εξειδίκευση

Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ είναι πρωτοπόρο στον τομέα της Αξονικής Στεφανιογραφίας. Άρχισε να εφαρμόζει τη μέθοδο απο το 2000, μαζί με τα κορυφαία νοσοκομεία διεθνώς. Δεν είναι τυχαίο πως, στο Ιατρικό Αθηνών, έχουν εξετασθεί μέχρι σήμερα με Αξονική Στεφανιογραφία πάνω από 3000 ασθενείς. Ως Τμήμα, έχουν επίσης ανακοίνωση, στην Ελλάδα και διεθνώς, πρωτοποριακές και βραβευθείσες μελέτες επάνω στη μέθοδο.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανανέωσης του εξοπλισμού, εγκαταστάθηκε πρόσφατα νέος Καρδιολογικός Πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος , ο SOMATOM SENSATION CARDIAC της SIEMENS, ο οποίος διαθέτει:
 • Λυχνία με τον ταχύτερο χρόνο περιστροφής και λήψη των δεδομένων σε 0,24 δευτερόλεπτα, παρέχοντας εικόνες ελεύθερες κινητικών παρασίτων.
 • Το μικρότερο σήμερα πάχος τομής: 0,6 χιλιοστά, επιτρέποντας τη δημιουργία εικόνων υψηλής ευκρίνειας για την ακριβή ανάδειξη, μέτρηση και χαρακτηρισμό των στενώσεων.
 • Ειδικά Προγράμματα λειτουργικής μελέτης της αριστερής κοιλίας.
 • Ειδικά Προγράμματα Μείωσης Ακτινοβολίας. Ο νέος Αξονικός Τομογράφος του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, διαθέτει Ειδικά Προγράμματα μείωσης ακτινοβολίας και η δόση δεν ξεπερνά τα επίπεδα της κλασικής στεφανιογραφίας ή του σπινθηρογραφήματος καρδίας.

Σε ποιους ασθενείς συνιστάται:

Ενδείκνυται κυρίως για ασθενείς μικρού έως μέτριου βαθμού κινδύνου για στεφανιαία νόσο, με άτυπα συμπτώματα και αμφίβολο εργαστηριακό έλεγχο και αποβλέπει στην αποφυγή άσκοπου καθετηριασμού.

Επίσης σε ασθενείς με:

 • Άτυπα συμπτώματα και αμφίβολο Test Κοπώσεως ή Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου.
 • Οξύ οπισθοστερνικό άλγος με φυσιολογικό ΗΚΓ και φυσιολογικό αρχικό αιματολογικό έλεγχο.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

Το Τμήμα διαθέτει δύο μαγνητικούς τομογράφους, μεταξύ των οποίων ο 1,5 Tesla, Avanto Tim system, 100% ισχυρότερος από αυτούς της προηγούμενης γενιάς. Από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του μηχανήματος είναι η ταχύτητα της εξέτασης, η δυνατότητα ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας σε λίγα λεπτά και η φιλικότητα προς τον ασθενή καθώς είναι ανοιχτού τύπου με εντελώς αθόρυβη λειτουργία. Τα χρησιμοποιούμενα πηνία είναι ιδιαίτερα ελαφριά και οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν ακόμα και σε υπέρβαρους ασθενείς. Εκτός από τις συνήθεις εξετάσεις, οι μαγνητικοί τομογράφοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μαγνητική φασματοσκοπία εγκεφάλου και προστάτου, λειτουργική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και ολόσωμη μαγνητική τομογραφία, καθώς διαθέτουν το απαραίτητο εξειδικευμένο λογισμικό.

ΑΞΟΝΙΚΟΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

 • ΔΡ. ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ,  Ακτινολόγος, Νευροακτινολόγος, Διευθυντής
 • ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ακτινολόγος, Επιμελητής
 • ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ακτινολόγος, Επιμελητής
 • ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ακτινολόγος, Επιμελητής

Διεύθυνση: Διστόμου 5 - 7, Μαρούσι, κτίριο Α, 1ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: Δευτέρα - Παρασκευή (08:00 - 22:00) & Σάββατο (08:00 - 14:00), τηλ.: 210 6862267, 210 6862212, fax: 210 6862246.