ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

Η πλήρως οργανωμένη και εξοπλισμένη Πνευμονολογική Κλινική του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει κάθε πάθηση του αναπνευστικού συστήματος. Επιπλέον, λειτουργούν εξειδικευμένα ανά περίπτωση εξωτερικά ιατρεία, διενεργούνται ενδελεχείς και εξειδικευμένες εξετάσεις, ενδοσκοπικές πράξεις και παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη.

Στην Πνευμονολογική Κλινική προσφέρεται η διερεύνηση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση από ειδικό Πνευμονολόγο, ασθενών με σοβαρά προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος. Ο προεγχειριτικός έλεγχος γίνεται και σε εξωτερική βάση.

Πιο συγκεκριμένα:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Σπιρομέτρηση προ/μετά Βρογχοδιαστολής
 • Διαχυτική ικανότητα
 • Στατικοί Όγκοι
 • Αέρια αίματος
 • Μελέτη αναπνευστικών Μυών ( PI MAX, PE MAX)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ

 • Πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου                                                
 • Εφαρμογή συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού (CPAP – BIPAP – ASV)
 • Νυχτερινή οξυμετρία

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

 • Βρογχοσκόπηση
 • Βιοψία Λαβίδος, διαβρογχική βιοψία TBNA, TBNB
 • Βρογχοκυψελιδική έκπλυση πνευμόνων (BAL)
 • Αφαίρεση ξένου σώματος              
 • Διαθερμία, ARGON PLASMA LASER 
 • Ενδοπροσθέσεις τραχείας – Βρόγχων (STENTS)
 • Υπερηχο-Βρογχοσκόπηση EBUS με λήψη διαβρογχικής βιοψίας TBNA
 • Κρυοβιοψία – Κρυουθεραπεία

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Διαθωρακική Υπερηχογραφία 
 • Παρακέντηση Υπεζωκότα
 • Κατευθυνόμενη Διαθωρακική Βιοψία (FNA)
 • Χημική Πλευροδεσία
 • Θεραπεία Εμπυήματος με παροχέτευση και χορήγηση ινωδολυτικών ουσιών
 • ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πνευμονολόγος

Διεύθυνση: Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι, 2ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6862195.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ

Διεύθυνση: Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι, 1ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6157252 - 253.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


 • ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Πνευμονολόγος, Διευθυντής
 • ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πνευμονολόγος

Διεύθυνση: Διστόμου 9, Μαρούσι, κτίριο Β, 2ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6862281.


Η Διεύθυνση είναι: Διστόμου 9, Μαρούσι, κτίριο Α, 3ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6991095.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ


 • ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Πνευμονολόγος

Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6198100.


 • ΦΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Πνευμονολόγος

Διεύθυνση: Κηφισίας 56 & Δελφών, Μαρούσι, 2ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6862383.


Διεύθυνση: Διστόμου 3, Μαρούσι, κτίριο Δ, 1ος όροφος. Για πληροφορίες και ραντεβού: τηλ.: 210 6157255.